گزارش تصویری

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارداستان سیستان وبلوچستان: طاهره جهانی مسئول کارگزینی این اداره کل گفت: بر اساس اقدامات انجام شده و مکاتبات با سازمان ملی استاندارد ایران جهت مراحل تبدیل وضعیت 12 نفر از پرسنل پیمانی این اداره کل به رسمی آزمایشی انجام و تاییدیه های مربوطه دریافت گردید.
وی افزود: لازم به ذکر است تعداد پرسنل این اداره کل در حال حاضر56 نفر، که از این تعداد 41 نفر بصورت رسمی قطعی و آزمایشی، 2 نفر پیمانی، 12 نفر قراردادی و 1 نفر شرکتی میباشد.
طاهره جهانی خاطر نشان کرد: امیدواریم برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی تمهیدات و اقدامات لازم انجام پذیرد تا نگرانی این عزیزان نیز بر طرف گردد.

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در سیستان و بلوچستان
1400/6/3 چهارشنبه