گزارش تصویری

آزمون ۵۶۵ نازل سوخت در سیستان و بلوچستان

در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران ، صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در سه ماهه اول سال جاری با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان طرح نظارت ، کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع در همه شهرستانهای تحت پوشش اجرا شد .

اسماعیل عاقلی ، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران ، صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در سه ماهه اول سال جاری با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان طرح نظارت ، کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع در همه شهرستانهای تحت پوشش اجرا شد .

وی افزود : در این طرح بازرسان این اداره کل با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع در شهرستانهای استان ضمن کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای نازل های سوخت با نصب بر چسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را مورد تایید قرار می دهند که در همین مدت 565 نازل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.

آزمون ۵۶۵ نازل سوخت در سیستان و بلوچستان
1396/5/1 یکشنبه