گزارش تصویری

کمیته مصالح ساختمانی استان با محوریت فرآورده های بتن آماده، تیرچه و بلوک واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان 

کمیته مصالح ساختمانی استان با محوریت فرآورده های بتن آماده، تیرچه و بلوک واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه امسال جلسه کمیته مصالح ساختمانی استان با تمامی اعضاء با محوریت فرآورده های بتن آماده، تیرچه و بلوک واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان برگزار و با توجه به اهمیت کیفیت مصالح ساختمانی بخصوص فرآورده های بتن آماده، تیرچه و بلوک مقرر گردید نظارت بیشتر بر واحدهای تولیدی و برخورد با واحدهای فعال فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد و تغییر در نحوه ی نمونه برداری از فرآورده بتن آماده در جهت بهبود فرآیند استاندارد سازی انجام پذیرد.

کمیته مصالح ساختمانی استان با محوریت فرآورده های بتن آماده، تیرچه و بلوک واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان 
1399/11/8 چهارشنبه