گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان خاش

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان خاش

 اسماعیل عاقلی،  مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: کارشناسان استاندارد از دو واحد تولیدی سیمان خاش و پاکشیر تفتان نمونه برداری و از دو تاسیسات سیلندر پرکنی تعاونی ایثارگران و پیمان شفق خاش بازدید فنی به عمل آوردند.

وی افزود:  کارشناسان ضمن بازدید فنی توضیحات و راهنمایی های لازم را به مدیران فنی واحدهای مربوطه برای بهبود روند تولید واحد ارائه کردند ..

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان خاش
1396/10/25 دوشنبه