گزارش تصویری

تشكر ويژه معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان وبلوچستان

تشكر ويژه معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان وبلوچستان از همراهي و تعامل اداره كل استاندارد استان: در جريان سفر رييس محترم پژوهشگاه استاندارد به استان و امضاي تفاهم نامه گروه پژوهشي تقاضا محور ،دكتر زنگنه معاون اقتصادي استانداري از تعامل وپي گيري موارد مرتبط حوزه اقتصادي و واحدهاي توليدي استان ،توسط اداره كل تقدير وتشكر و از ساير دستگاه هاي اجرائي خواستند استاندارد را الگوي خود براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي استان قرار دهند.

تشكر ويژه معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان وبلوچستان
1400/2/4 شنبه