گزارش تصویری

اطلاعیه در خصوص جبران خسارت ناشی از استفاده کالاهای دارای علامت استاندارد که منجر به آسیب یا بیماری شوند

شهروندان محترم : آیا می دانید؟ هر گاه مصرف کننده در اثر استفاده از کالاهای دارای علامت استاندارد که در شرایط مناسب نیز نگهداری شده باشند، دچار بیماری یا آسیبی گردد. مرتکب جرائم حسب نتایج حاصله به مجازاتهای مقرر محکوم و در تمام موارد در صورت شکایت مصرف کننده در محاکم قضایی و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد. - تلفن رسیدگی به شکایات 1517 - پورتال سازمان ملی استاندارد/ سامانه ملی رسیدگی به شکایات http://ISiri.gov.ir - اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی – نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه

شهروندان محترم :
آیا می دانید؟
هر گاه مصرف کننده در اثر استفاده از کالاهای دارای علامت استاندارد که در شرایط مناسب نیز نگهداری شده باشند، دچار بیماری یا آسیبی گردد. مرتکب جرائم حسب نتایج حاصله به مجازاتهای مقرر محکوم و در تمام موارد در صورت شکایت مصرف کننده در محاکم قضایی و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد.
- تلفن رسیدگی به شکایات 1517
-  پورتال سازمان ملی استاندارد/ سامانه ملی رسیدگی به شکایات    http://ISiri.gov.ir       
- اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه
 

اطلاعیه در خصوص جبران خسارت ناشی از استفاده کالاهای دارای علامت استاندارد که منجر به آسیب یا بیماری شوند
1395/8/23 یکشنبه