گزارش تصویری

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان زابل در شش ماهه اول سال 1395 انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول سال 1395 طرح کنترل وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان زابل اجرا گردید. در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازو، وزنه ترازو، باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و .. اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می دهند که در این راستا تعداد 72 وسیله سنجش شامل: انواع باسکول متحرک- ترازوی دیجیتال- ترازوی توزین طلا و ترازوی مرغی را مورد بررسی کنترل و آزمون قرار گرفت.

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان زابل در شش ماهه اول سال 1395 انجام شد 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول سال 1395 طرح کنترل وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان زابل اجرا گردید.
در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازو، وزنه ترازو، باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و .. اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می دهند که در این راستا تعداد 72 وسیله سنجش شامل: انواع باسکول متحرک- ترازوی دیجیتال- ترازوی توزین طلا و ترازوی مرغی را مورد بررسی کنترل و آزمون قرار گرفت.
 

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان زابل در شش ماهه اول سال 1395 انجام شد
1395/8/15 شنبه