گزارش تصویری

بازدید دانش آموزان شهرستان زاهدان از اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

به مناسبت هفته استاندارد از 24 مهر ماه تعداد 7 نوبت بازدید در مقاطع مختلف از آزمایشگاههای این اداره کل صورت پذیرفت.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به مناسبت هفته استاندارد از 24 مهر ماه تعداد 7 نوبت بازدید در مقاطع مختلف از آزمایشگاههای این اداره کل صورت پذیرفت. که در حین بازدید کارشناسان آزمایشگاهها توضیحاتی در رابطه با استاندارد و عملکرد اداره کل و توصیه های ایمنی و بهداشتی را ایراد نمودند. و بعد از طرح سوال جوایزی به دانش آموزان اهداء گردید.
 

بازدید دانش آموزان شهرستان زاهدان از اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1395/8/18 سه‌شنبه