گزارش تصویری

بررسی مسائل و مشکلات تاسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان

‍ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در آخرین روزهای آذر ماه سال جاری به منظور بررسی مسائل و مشکلات تاسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان، به دعوت و هماهنگی اسحاق ابراهیم زاده، رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل جلسه ای با حضور حبیب اله راهداری، معاون فرماندار، رئیس اداره صمت، رئیس تعزیرات حکومتی، معاون شرکت نفت، نماینده دادستان و مدیران ۹ تاسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان برگزار شد۔
این جلسه در خصوص اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای مذکور و ساماندهی کلیه خودروهای حمل کپسول گاز، ساماندهی سیستم ایمنی و آتش‌نشانی، تعویض به موقع سیلندر ها، شیرهای معیوب، درج مشخصات جایگاه بر روی بدنه خودروهای پخش و فروش سیلندرها با قیمت مصوب در سطح شهرستان های تابعه بحث و بررسی شد.
ابراهیم زاده با اشاره به آموزش مسئولان کنترل سکوی جایگاه‌های سیلندر پرکنی حوزه سیستان توسط کار‌شناسان استاندارد افزود: تاسیسات سیلندر پرکنی گاز به منظور ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع نصب و در این زمینه شرکت‌های سیلندر پرکنی موظف به رعایت استاندارد ملی ایران به شماره ۸۴۱ با عنوان مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع می باشند۔
شایان ذکر است هنوز در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری شهرستان از سیلندرهای گاز مایع برای مصارف خانگی استفاده می‌شود.

بررسی مسائل و مشکلات تاسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان
1400/10/2 پنجشنبه