گزارش تصویری

صدور 186 گواهینامه انطباق کالای صادراتی در شهرستان زابل در شش ماهه اول سال 95

صدور 186 گواهینامه انطباق کالای صادراتی در شهرستان زابل در شش ماهه اول سال 95 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول سال جاری تعداد 186 مورد بازرسی و نمونه برداری از کالای صادراتی انجام و طی 186 فقره گواهینامه صادراتی انواع کالاهای صادراتی شامل انواع خرما، فرش، پتو، قیر و ...پس از آزمون و تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه به کشور افغانستان صادر گردیده است.

صدور 186 گواهینامه انطباق کالای صادراتی در شهرستان زابل در شش ماهه اول سال 95
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول سال جاری تعداد 186  مورد بازرسی و نمونه برداری از کالای صادراتی انجام و طی 186 فقره گواهینامه صادراتی انواع کالاهای صادراتی شامل انواع خرما، فرش، پتو، قیر و ...پس از آزمون و تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه به کشور افغانستان صادر گردیده است.
 

صدور 186 گواهینامه انطباق کالای صادراتی در شهرستان زابل در شش ماهه اول سال 95
1395/8/15 شنبه