گزارش تصویری

مهدي سرگزي به عنوان رييس اداره استاندارد زهك معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي استاندارد سيستان وبلوچستان ،در جريان سفر مورخ٢٧تيرماه مدير كل و معاونين اداري ومالي واستانداردسازي وتدوين به حوزه سيستان ،"مهدي سرگزي "به عنوان رييس اداره استاندارد زهك معرفي شد.

مهدي سرگزي به عنوان رييس اداره استاندارد زهك معرفي شد.
1400/4/28 دوشنبه