گزارش تصویری

بازرسی واحدهای صنفی ترازو و باسکول های غیر استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره‌ کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ کارشناسان این اداره کل جهت بازرسی واحدهای صنفی ترازو و باسکول های غیر استاندارد به سطح شهر مراجعه نمودند۔ غلامرضا جعفری رئیس اداره اوزان و مقیاسهای این اداره کل گفت: بازرسان این اداره کل پس از بازرسی‌ به ۱۰ مرکز عرضه و واحد صنفی، دستگاه  ترازو و باسکول غیراستاندارد از مسئولین این مراکز تعهد کتبی اخذ گردید۔
وی با تأکید بر این که از متخلفان شکایت شده‌ است توضیح داد: وسایل توزین مانند ترازوها و باسکول‌ها شامل استاندارد اجباری‌اند و تولید و توزیع این فرآورده ها باید با مجوز استاندارد صورت گیرد۔ وی تصریح کرد: همچنین صحت کار این وسایل در بازار و صنوف باید مورد تایید قرار گیرد لذا این اداره کل با مشارکت و همکاری شرکت های تایید صلاحیت شده  یک بار در سال اقدام به آزمون دقت و صحت و کالیبراسیون کلیه وسایل توزین و سنجش صنوف ارائه دهنده کالا و خدمات در واحدهای صنفی نموده و برچسب صحت عملکرد مخصوص اوزان و مقیاس ها بر روی این وسایل را  الصاق می نمایند تا استفاده کنندگان نسبت به صحت عملکرد دقیق این وسایل اطمینان حاصل  نمایند۔

بازرسی واحدهای صنفی ترازو و باسکول های غیر استاندارد
1400/9/13 شنبه