گزارش تصویری

چهارمین جلسه کمیته فنی آسانسور استانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ چهارمین جلسه حضوری کمیته فنی آسانسور استانی با رعایت کلیه موازین بهداشتی، بر اساس دستورالعمل صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقی، در این اداره کل برگزار گردید.
مهدی میرشکار کارشناس واحد آسانسور این اداره کل گفت: کمیته فنی آسانسور استانی جهت بررسی و رسیدگی به پرونده های بازرسی آسانسور دارای ابهام در تطابق با استاندارد ملی 1-6303  با حضور اعضای مربوطه برگزار  گردید. این اداره کل، مطابق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در راستای نظارت بر نحوه ی اجرای امور مربوط به استاندارد ملی‌ مقررات‌ ایمنی‌ ساختمان‌ و نصب‌ آسانسور، نسبت به صدور تأییدیه ایمنی آسانسورها در سطح استان مبادرت می نماید.       
وی بیان کرد: در این نشست به یک پرونده رسیدگی و اعضاء به بیان نظرات تخصصی خود پرداختند.

چهارمین جلسه کمیته فنی آسانسور استانی برگزار شد
1400/10/25 شنبه