گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از فروشگاه رفاه زاهدان

در نیمه دی ماه امسال با حضور اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان در محل فروشگاه رفاه زاهدان در زمان اجرای طرح پرسشگری و سرکار خانم فدایی مدیر فروشگاههای رفاه استان از محل فروشگاه رفاه زاهدان بازدید بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در نیمه دی ماه امسال با حضور اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان در محل فروشگاه رفاه زاهدان در زمان اجرای طرح پرسشگری و سرکار خانم فدایی مدیر فروشگاههای رفاه استان از محل فروشگاه رفاه زاهدان بازدید بعمل آمد و راهنمایی های لازم در خصوص استاندارد سازی فروشگاه و رعایت نکات ایمنی و چیدمان کالاها در انبار و سردخانه ها و همچنین نکات لازم در زمان خرید کالاهای مشمول استاندارد اجباری توسط مدیر کل استان به مدیر و کارکنان فروشگاه رفاه زاهدان ارائه و در خصوص استعلام اصالت پروانه کاربرد استاندارد درج شده بر روی کالاها از طریق سامانه پیام کوتاه 10001517 در زمان تحویل کالاها راهنمایی های لازم ایراد گردید.                                                              

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از فروشگاه رفاه زاهدان
1396/10/17 یکشنبه