گزارش تصویری

اخذ تاییدیه بازرسی و آزمون موتور خانه اداره کل استاندارد استان 

اخذ تاییدیه بازرسی و آزمون موتور خانه اداره کل استاندارد استان 
 به گزارش  روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: درراستای پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در رابطه با معاینه فنی موتور خانه های ادارات کشور، پس از بازرسی و آزمون های شرکت بازرسی کاوش اندیشه رستگار تاییدیه عملکرد موتورخانه این ادراه کل در مورخ 15 دی ماه امسال صادر گردید.

اخذ تاییدیه بازرسی و آزمون موتور خانه اداره کل استاندارد استان 
1399/10/15 دوشنبه