گزارش تصویری

اطلاعیه در خصوص بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی، خدماتی و مراکز عرضه و فروش کلا و خدمات

به اطلاع تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و اصناف محترم می رساند: به استناد ماده 13 قانون سازمان ملی استاندارد، بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و خدمات مشمول استانداردهای اجباری واردشده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه خواهند شد. لذا مراتب جهت اطلاع و همکاری لازم اعلام می گردد. روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

اطلاعیه اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
به اطلاع تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و اصناف محترم می رساند:
به استناد ماده 13 قانون سازمان ملی استاندارد، بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و خدمات مشمول استانداردهای اجباری واردشده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه خواهند شد. لذا مراتب جهت اطلاع و همکاری لازم اعلام می گردد.     
        روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
 

اطلاعیه در خصوص بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی، خدماتی و مراکز عرضه و فروش کلا و خدمات
1395/8/20 پنجشنبه