گزارش تصویری

اجرای طرح عیدانه کارشناسان استاندارد در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحاق ابراهیم زاده، رییس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در ادامه اجرای طرح عیدانه در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۴ و ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱؛ کارشناسان این اداره در قالب گشت مشترک با اداره صمت در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی و با هدف حفظ صیانت از حقوق مصرف کنندگان و خدمت گیرندگان به منظور ارائه خدمات مطلوب و کیفی به شهروندان و مسافرین نوروزی از تعداد 15 مرکز عرضه، فروش و فروشگاه های زنجیره ای شهرستان بازرسی بعمل آوردند۔

اجرای طرح عیدانه کارشناسان استاندارد در شهرستان زابل
1401/1/6 شنبه