گزارش تصویری

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت آغاز سال 1396

یا مقلب القلوب و الابصار در گوشه ای از کاینات بیکرانت که حدی برآن متصور نیست در مجموعه ای منظم و مبتنی بر دانش برای خدمت به مردم شریف ایران در تلاش هستیم تا بهترین ها را برای بندگان تو رقم زنیم. بارخدایا، یاریمان کن تا همچون سالی که گذشت در سال جدید نیز پر تلاش و قدرتمند برای سربلندی ایران و اسلام گام برداریم و با صداقت و صلابت در این سال داخل شویم و با صمیمیت و صفا آن را پشت سر نهیم و با پایانی سرشار از شکوه و افتخار از آن خارج شویم.ای تدبیر کننده شب و روز قلب مارا، کار ما را، حال ما را به نیکوترین وجه تدبیر کن بگذار هریک از ما در هرجایی از این سرزمین دوست داشتنی و این کره خاکی که هستیم شمعی برافروزیم تا از دور دست ها، فروزان و زیباتر از همیشه به نظر برسیم. سال نو مبارک، پیروز و شادکام باشید. نیره پیروزبخت

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت آغاز سال 1396

یا مقلب القلوب و الابصار
در گوشه ای  از کاینات بیکرانت که حدی برآن متصور نیست در مجموعه ای منظم و مبتنی بر دانش برای خدمت به مردم شریف ایران  در تلاش هستیم تا بهترین ها را برای بندگان تو رقم زنیم. بارخدایا، یاریمان کن تا همچون سالی که گذشت در سال جدید نیز پر تلاش و قدرتمند برای سربلندی ایران و اسلام گام برداریم و با صداقت و صلابت در این سال داخل شویم  و با صمیمیت و صفا آن را پشت سر نهیم و با پایانی سرشار از شکوه و افتخار از آن خارج شویم.ای تدبیر کننده شب و روز قلب مارا، کار ما را، حال ما را به نیکوترین وجه تدبیر کن بگذار هریک از ما در هرجایی از این سرزمین دوست داشتنی و این کره خاکی که هستیم شمعی برافروزیم تا از دور دست ها، فروزان و زیباتر از همیشه به نظر برسیم.
سال نو مبارک، پیروز و شادکام باشید.
                                                                        نیره پیروزبخت
 

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت آغاز سال 1396
1395/12/26 پنجشنبه