گزارش تصویری

فراخوان

فراخوان
در راستای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توسعه واگذاری بخشی از امور اجرایی اداره‌ كل استاندارد سیستان و بلوچستان به بخش خصوصی و همچنین به منظور کنترل و نظارت بهینه اموری که کنترل و نظارت آن از سوی قانون به عهده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد، این اداره کل درنظر دارد از شرکت های تایید صلاحیت شده در حوزه ارائه خدمات بازرسی آسانسور جهت همکاری دعوت به عمل آورد . لذا از کلیه شرکت های بازرسی دارای صلاحیت و سابقه مورد تایید با توان فنی، مالی و تجربی مناسب که متقاضی همکاری میباشند دعوت می گردد نسبت به ارئه درخواست، مستندات، مدارک تایید صلاحیت و سوابق کاری خود به اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان واقع در زاهدان، خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 ، صندوق پستی : 836-98156   کد پستی :16349-98136 اقدام نمایند. بدیهی است مستندات ارسالی، تنها پس از بررسی و صحه گذاری مورد تأیید خواهند بود و این فراخوان جهت شناسایی و ارزیابی شرکت های بازرسی آسانسور می باشد و ارائه پیشنهاد و درخواست هیچگونه تعهدی را برای اداره کل استاندارد استان ایجاد نخواهد کرد. 
شایان ذکر است بررسی فعالیتها و توجیه اقتصادی انجام امور واگذاری بر عهده متقاضی می باشد.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 13-33214311-054 ( داخلی 242 ) آقای میرشکار تماس حاصل نمایند.

فراخوان
1400/5/11 دوشنبه