گزارش تصویری

بازدید از آزمایشگاه تست مخازن CNG در سیستان و بلوچستان با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان

بازدید از آزمایشگاه تست مخازن CNG در سیستان و بلوچستان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه سوم آذر ماه دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان بهمراه مهدیه شهرکی رییس اداره تایید صلاحیت از آزمایشگاه تست مخازن CNG در زاهدان بازدید نمودند. در این بازدید دکتر محبی با بیان اینکه انجام آزمون هیدرواستاتیک مخازن CNGخودروها به صورت دوره ای انجام میشود. دکتر محبی افزود: مخازن CNG خودروها یا سیلندرهای تحت فشار برای تست هر ۵ سال استفاده؛ با دستگاه تست هیدرواستاتیک انجام می شود که این آزمون باعث افزایش ضریب سطح ایمنی و جلوگیری از حوادث ناگهانی در مخازن CNGخودرو میشود. در این بازدید راهکارها و رهنمودهای لازم جهت بهبود عملکرد آزمایشگاه ارایه شد.

بازدید از آزمایشگاه تست مخازن CNG در سیستان و بلوچستان با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان
1399/9/3 دوشنبه