گزارش تصویری

بازدید يوم جاري مدیرکل و معاون استانداردسازي و تدوين اداره كل استاندارد به همراه مديران كل ...

بازدید يوم جاري مدیرکل و معاون استانداردسازي و تدوين اداره كل استاندارد به همراه مديران كل فني و حرفه اي،پارك علم وفناوري،مشاور استاندار و مدير كل بانوان وخانواده و دفتر روستايي و امور شوراهاي استانداري ،از نمایشگاه دستاوردهای مهارتی همگام با مسابقات ملی و مهارت رشته جواهر سازی /استان سیستان وبلوچستان؛به گزارش روابط عمومي استاندارد أستان در اين ديدار مدير كل استاندارد بر اهميت و نقش مهارت در توسعه اشتغال و استفاده از مزيت هاي منطقة براي ايجاد ارزش افزوده واشتغال تاكيد و بر ضرورت استاندارد سازي محصولات مرتبط بويژه مشاغل خانگي و صنايع دستي استان تاكيد و لوح ياد بود جشنواره را امضا نمودند.

بازدید يوم جاري مدیرکل و معاون استانداردسازي و تدوين اداره كل استاندارد به همراه مديران كل ...
1400/8/1 شنبه