گزارش تصویری

فراخوان عمومی راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری (نمایندگی)

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه واگذاری خدمات به بخش خصوصی و همچنین به منظور کنترل و نظارت بهینه بر عملکرد، از کلیه متقاضیان راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری (یا بصورت نمایندگی) در بازارچه مرزی میلک و پایانه مرزی میرجاوه (مطابق با استاندارد ملی 17020) دعوت بعمل می آید. (شایان ذکر است بررسی و توجیه اقتصادی طرح بر عهده متقاضیان می باشد).
 
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 333214311 -054 داخلی 236، (واحد تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت)  تماس حاصل نمایند.
ضمنا" متقاضیان یک هفته از تاریخ 6 مرداد 1399 مهلت دارند تقاضای خود را کتبی به این اداره کل تحویل نمایند.

فراخوان  عمومی راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری (نمایندگی)
1399/5/6 دوشنبه