گزارش تصویری

رونمایی از نشان حلال در سازمان ملی استاندارد ایران

با هدف ارتقاء سطح اطمینان از تحقق احکام نورانی اسلام برای تأمین مواد غذایی حلال در جامعه اسلامی و رعایت چارچوب دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال کاربرد نشان حلال ، پروانه کاربرد نشان حلال به پنج واحد تولیدی اعطاء شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل : سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان عضو موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی و یکی از اعضای اسمیک، در زمینه تصویب استاندارد غذای حلال در کشورهای اسلامی تلاش بسیاری داشته بطوریکه غذای حلال با یک استاندارد واحد مورد قبول همه قرار گیرد. همه کشورها علامت اختصاصی حلال خود را معرفی کردند و تا زمانی که علامت مشترک کل کشورهای اسلامی تدوین نشود، ما باید علامت خاصی نیز داشته باشیم ، زیرا علامت استاندارد در تفاهم نامه کشورها به رسمیت شناخته می شود تا با ارائه علامت حلال بتوانیم موفقیتی در چرخه تجارت داشته باشیم. به همین منظور و با هدف یکپارچگی، نشان استاندارد حلال به تایید و تصویب شورای سیاستگذاری و راهبردی تجارت محصولات و خدمات حلال رسید و از این پس محصولات حلال ایران با این نشان در ایران و سایر کشورها قابل تشخیص است.

رونمایی از نشان حلال در سازمان ملی استاندارد ایران

با هدف ارتقاء سطح اطمینان از تحقق احکام نورانی اسلام برای تأمین مواد غذایی حلال در جامعه اسلامی و رعایت چارچوب دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال کاربرد نشان حلال ، پروانه کاربرد نشان حلال به پنج واحد تولیدی اعطاء شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان عضو موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی و یکی از اعضای اسمیک، در زمینه تصویب استاندارد غذای حلال در کشورهای اسلامی تلاش بسیاری داشته بطوریکه غذای حلال با یک استاندارد واحد مورد قبول همه قرار گیرد. همه کشورها علامت اختصاصی حلال خود را معرفی کردند و تا زمانی که علامت مشترک کل کشورهای اسلامی تدوین نشود، ما باید علامت خاصی نیز داشته باشیم، زیرا علامت استاندارد در تفاهم نامه کشورها به رسمیت شناخته می شود تا با ارائه علامت حلال بتوانیم موفقیتی در چرخه تجارت داشته باشیم. به همین منظور و با هدف یکپارچگی ، نشان استاندارد حلال به تایید و تصویب شورای سیاستگذاری و راهبردی تجارت محصولات و خدمات حلال رسید و از این پس محصولات حلال ایران با این نشان در ایران و سایر کشورها قابل تشخیص است.
Description: http://isiri.org/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=210&Height=150&ID=9ce2749d-2822-430b-b284-1d5f83206230

 

رونمایی از نشان حلال در سازمان ملی استاندارد ایران
1395/8/15 شنبه