گزارش تصویری

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان خاش

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم فروشی در طی دی ماه سال جاری طرح استاندارد سازی وسائل سنجش

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم فروشی در طی دی ماه سال جاری طرح استاندارد سازی وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در کلیه اصناف و مراکز عرضه و توزیع کالای در شهرستان خاش اجرا خواهد شد.

در این طرح بازرسان شرکت مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و توزیع کالا و اصناف شهرستان خاش و حومه نسبت به کنترل، بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسائل سنجش از جمله ترازو؛ وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و ... اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسائل سنجش را مورد مورد تائید قرار می دهند.

اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان خاش
1396/10/10 یکشنبه